Pri odovzdávaní týchto „čarovných krabičiek“, ktoré sú plné milých prekvapení sa vyčaril úsmev a radosť na tvárach našich klientov. Bola to ozaj nefalšovaná a úprimná radosť, ktorá im spríjemnila a spestrila celý deň a aj toto predvianočné obdobie. Všetkým organizátorom zbierky a aj všetkým zapojeným darcom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME! 

Related Post

29. októbra 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte bing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed

29. októbra 2019

Lorem ipsum anim sit amet, consecte cing elit, sed do eiusmod tempor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed