Informácie pre firmy

Ďakujeme veľmi pekne, že Vám osud osamelých seniorov žijúcich v zariadeniach nie je ľahostajný a radi by ste sa v mene Vašej firmy zapojili do našej zbierky. Ako firma máte hneď niekoľko možností ako nám pomôcť.

  1. Externé firmy, ktoré by chceli pre nás interne zbierať krabičky v počte do 15ks, sa môžu zapojiť do nášho  projektu po prečítaní a dodržiavaní všetkých bezpečnostných a hygienických nariadení. Krabičky je potrebné vytvoriť podľa našich inštrukcií na podstránke ,,Pokyny„. Zamestnanci firmy by  odovzdávali svoje krabičky zodpovednej osobe vo firme, ktorá ich za firmu vyzbiera. Následne si v zozname KO vyhľadá najbližšiu kontaktnú osobu v okolí, osloví ju a informuje v akom počte budú krabičky odovzdávať.  Ktorákoľvek kontaktná osoba má však právo krabičky od externej firmy odmietnuť, nakoľko majú svoje vlastné obmedzené kapacity uskladnenia. Najlepšie je KO kontaktovať vopred a informovať ju o Vašej firemnej zbierke.
  2. Ak by naša KO Vaše krabičky odmietla prijať alebo budete odovzdávať v počte viac ako 15ks krabičiek, prosíme aby ste vyplnili kontaktný formulár nižšie. My následne nájdeme Vašim krabičkám odbyt – môže byť po celom Slovensku, tam kde krabičky aktuálne chýbajú. V tomto prípade potrebujeme Vašu spoluprácu s možnou prepravou krabičiek. Krabičky od firiem nevyzdvihujeme, odvoz k našej KO si musíte zabezpečiť sami.
  3. Spojíme Vás priamo s niektorým zo zariadení, ktoré sú zapísané na našej čakacej listine a žiadali nás o pomoc napr. s terapeutickými pomôckami.
  4. Podporiť nás môžete aj inak, napríklad s prevozom krabičiek, ich uskladnením, právnym poradenstvom, darovaním produktov na doplňovanie krabičiek pre jednotlivé  kontaktné osoby uvedené v oficiálnom zozname kontaktných osôb, či priamym darom zariadeniam pre seniorov (tým sa myslí nákup sladkostí, pochutín, drogérie či  oblečenia a zaslanie kuriérom priamo do tých zariadení, kam sa tento rok naše krabičky  nedostanú).
  5. Dobrovoľným finančným príspevkom na podporu organizácie zbierky. Všetky údaje nášho občianskeho združenia Koľko Lásky nájdete na spodku webstránky.

V druhom a treťom prípade urobí zodpovedná osoba vo firme pred prevozom krabičiek ešte krátku kontrolu  krabičiek podľa našich pokynov. V mene  všetkých starkých, ktorí i vďaka Vám prežijú krajšie Vianoce, Vám ďakujeme.

Formulár pre firmy