AKO SA VIETE ZAPOJIŤ DO NAŠEJ ZBIERKY AKO ŠKOLA?

Ďakujeme, že máte srdce na správnom mieste a hľadáte možnosti zapojiť Vašu školu alebo škôlku do nášho projektu. A ešte väčšia vďaka, že k láske k seniorom vediete a učíte aj naše deti.  Po vyplnení registračného formulára nižšie Vás bude kontaktovať náš lokálny koordinátor (LK) pre Váš kraj, ktorý Vás nasmeruje na príslušnú kontaktnú osobu pre Vaše mesto a dohodne si podmienky zbierky (preferencia domova, program, počet krabíc atď.)

Máte možnosť pomôcť nasledovnými spôsobmi:

  1. Vytvorte spolu s deťmi vianočné pozdravy a venujte ich najbližšej KO. Tá ich použije na doplnenie do krabičiek. Práve tieto ručne maľované obrazy sú pre starkých najvzácnejší dar, a tak radi ich majú vystavené na svojich poličkách.
  2. Za každú triedu vo Vašej škole doporučujeme pripraviť maximálne dve mužské a dve ženské krabice plné lásky, ktoré budú skontrolované a pripravené podľa inštrukcií našej zbierky. Prosíme o rešpektovanie týchto pravidiel.
  3. Môžete prichystať sprievodný program na odovzdanie balíčkov. Možnosti usporiadania sprievodného programu/vystúpenia pre domovy pri odovzdávaní krabíc budú upresnené podľa aktuálnych pokynov a predpisov RÚVZ a daného zariadenia, budeme sa však snažiť byť osobne prítomní pri väčšine odovzdávok tento rok a program je v takom prípade vždy vítaný. Informujte sa u svojej KO o možnostiach. 

DÔLEŽITÉ! Po skúsenostiach s predošlými ročníkmi zbierky a keďže sa nám už počas minulých rokov zbierky podarilo pokryť všetky zariadenia pre seniorov, radi by sme zdôraznili, že v našej zbierke je dôležitá kvalita a nie kvantita. Každá krabička by mala byť výnimočná a zahriať pri srdci svojho príjemcu, ale aj tvorcov. Preto prosím rešpektujte naše pokyny, nezbierajte na školách stovky krabíc, ktoré nie sú vždy pripravené podľa našich pokynov, lebo sa idea zbierky komunikovala sprostredkovane. Taktiež zachovajte dobrovoľný charakter zbierky a neprikazujte študentom, aby sa do zbierky zapájali povinne. V predošlých rokoch boli naše kontaktné osoby zahltené krabičkami zo škôl, z ktorých často po zdĺhavej robote triedenia a kontrolovania ostal len zlomok správne vyskladaných krabíc. Preto je dôležité, aby ste sa spojili s kontaktnou osobou a lokálnym koordinátorom a dohodli si presné inštrukcie zbierky platné pre Vašu školu. Len spoločnými silami vieme vytvoriť z našej zbierky Vianočnú tradíciu a posilniť spolupráce medzi školami a zariadeniami pre seniorov.  Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie týchto pravidiel, sú opodstatnené pre správne fungovanie systému zbierky.

Registrácia školy/škôlky 2022

    Fotky Krabičky Univerzálne 9