O nás

  • Iniciátorkou myšlienky potešiť osamelých neznámych seniorov na Slovensku vianočnými darčekmi, ktoré od nikoho nečakajú, bola Janka Galatová, ktorá založila skupinu na sociálnej sieti Facebook a oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky a pomohli jej pripraviť darčekové krabice plné drobností pre seniorov v domovoch dôchodcov v Senci. Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť aj Silvia Slobodová a následne niekoľko ďalších kontaktných osôb, vďaka ktorým sa v prvom roku podarilo vyzbierať namiesto plánovaných 30 až 787 darčekov  a potešiť starkých v 10 zariadeniach. Silvia a Janka sa rozhodli v zbierke pokračovať aj ďalší rok a dať možnosť sa zapojiť kontaktným osobám po celom Slovensku a dnes spoločne organizujú už piaty ročník.

  • Janka a Silvia po 4 rokoch existencie projektu založili občianske združenie Koľko Lásky, aby organizáciu vedeli zastrešiť už aj právne a profesionálne ju z roka na rok vylepšovať. Systém zbierky sa postupne zmenil a každým rokom sa vylepšuje, aby bolo možné v tomto rozmere udržať zbierku úspešnú a dobre zorganizovanú. Pribudli lokálni krajskí koordinátori, ktorí dohliadajú na chod zbierky v každom kraji. Janka a Silvia zbierku naďalej spolu s pomocou 17 krajských lokálnych koordinátorov vedú.
  • “Koľko Lásky o.z. vzniklo na podporu organizácie rôznych aktivít na báze dobrovoľníctva sústreďovaných na seniorských občanov. Primárne sa sústreďujeme na vytvorenie tradície Vianočnej zbierky pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ďalej sa snažíme o posilnenie spoluprác medzi školskými zariadeniami a domovmi dôchodcov a upevňovaniu vzťahov medzi deťmi a seniormi všeobecne. Veríme, že vďaka aktivitám, ktoré vyvíjame dopomôžeme ku skvalitneniu života seniorov v domovoch dôchodcov, domovoch sociálnych služieb a iných zariadeniach a zároveň pomôžeme deti viesť k úcte a pomoci seniorom už od útleho veku.
  • Zbierka ,,Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok“ bolo v roku 2022 organizovaná už po piatykrát. Spoločne sme za päť rokov rozdali už vyše 221 200 krabíc plných lásky. V poslednom roku 2022 to bolo 60 236 krabíc a 7000 pohľadníc počas Májovej výzvy Máj lásky čas. Do zbierky sme zapojili nielen všetky domovy dôchodcov a sociálnych služieb, ale aj rôzne denné stacionáre, hospice, nemocničné oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých, onkologické oddelenia a v neposlednom rade aj samosprávy a ich evidencie osamelých seniorov.
  • V roku 2019 bola naša iniciatíva ocenená ako Sociálny čin roka 2019 pánom ministrom Krajniakom a v roku 2022 sme si prevzali ocenenie Senior Friendly. Tieto dve ocenenia patria nielen nám, hlavným organizátorkám zbierky, ale aj všetkým tým, ktorí sa do našej zbierky zapájajú, či už v podobe dobrovoľníkov, firiem, škôl, škôlok alebo jednotlivcov, ktorí s láskou krabičku pripravili.
,,Ďakujeme Vám z celého srdca, že ste sa rozhodli zapojiť práve do našich výziev – Robíme ich pre Vás s láskou!“
– Janka, Silvia a 250 dobrovoľníkov Koľko Lásky o.z.

Video o našej zbierke