Informácie pre DD/DSS

Do zbierky Koľko Lásky sa má možnosť každé zariadenie pre seniorov (DD aj DSS) zapojiť  iba prostredníctvom kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí nevyhnutné kroky pre zbierku, a to:

  1. komunikáciu s ľuďmi v okolí, odpovedanie na otázky cez telefón/email, správy.
  2. zber balíčkov ideálne na externom mieste (napr. miestny obecný úrad, kvetinárstvo atď.).
  3. kontrolu a prerozdelenie balíčkov podľa našich štandardov.
  4. odovzdanie skontrolovaných a pripravených balíčkov podľa počtu seniorov v zariadení.

1. DD Centrum Oddychu Senec 2018Každá kontaktná osoba si vyberie zariadenia, pre ktoré zbiera balíčky do naplnenia počtov pre dané zariadenie. Niektoré kontaktné osoby vyzbierajú viac balíkov ako je pre nich potrebné a v takom prípade prerozdeľujeme balíčky ostatným kontaktným osobám na naplnenie ich počtov.

V prípade, že sa stane, že nám zvýšia balíčky berieme do úvahy poradovník domovov, ktoré sa prihlásili cez formulár nižšie. Posledné 2 ročníky zbierky sa nám podarilo pokryť všetky zariadenia DD a DSS ktoré prejavili o naše balíčky záujem.

Neumožňujeme zapojenie sa do zbierky priamo domovom bez kontaktnej osoby s externým zberným miestom (t.j. aby ľudia nosili krabičky priamo na odovzdanie do daného DD). V prípade, že by ste sa radi zapojili do našej zbierky a získali pre Vaše zariadenie krabičky, zapíšte sa do poradovníka cez formulár nižšie a po ukončení zbierky Vás budeme kontaktovať.

Pred tým ako formulár vypíšete, skontrolujte či Vaše zariadenie už nie je zapojené v našom zozname kontaktných osôb.

 

INFORMÁCIE PRE AKTUÁLNE ZAPOJENÉ ZARIADENIA

AK VÁS BUDÚ KONTAKTOVAŤ ĽUDIA NA PRIAMO, ŽE BY VÁM CHCELI DONIESŤ KRABIČKY, PROSÍME VÁS VYSVETLITE IM, ŽE JE MOŽNOSŤ ODOVZDAŤ KRABIČKY IBA U KONTAKTNEJ OSOBY. AK ZISTÍME, ŽE NA PRIAMO AKCEPTUJETE KRABIČKY BEZ KONTROLY U VAŠEJ KONT. OSOBY, VAŠE ZARIADENIE BUDE VYLÚČENÉ ZO ZBIERKY. STOJÍME SI ZA SVOJIMI KRITÉRIAMI A ŠTANDARDMI, A PRETO JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ KONTROLA A DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL ZBIERKY PRE VŠETKY ZAPOJENÉ STRANY. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

Formulár pre zariadenia DD/DSS