Chystáme pre Vás Koľko Lásky 2023

V týchto dňoch aktualizujeme webstránku. Nový web bude dostupný najneskôr 1.11.2023
Dovtedy nás môžete podporiť cez prebiehajúcu kampaň na www.startlab.sk/kolkolasky

Zbierka bude prebiehať od 20.11. do 4.12.2023 

V prípade nevyhnutnej potreby nás môžete zastihnúť na info@kolkolasky.sk, ale prosíme Vás nepýtajte sa na zoznamy KO, ani čo dať do krabičiek, všetky informácie budú dostupné na webe najneskôr 1.11.2023

Ďakujeme za pochopenie!

Koľko Lásky o.z.