Informácie pre DD/DSS

V roku 2021 bolo možné sa zapojiť do našej zbierky iba prostredníctvom kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí nevyhnutné kroky pre zbierku, a to:

  1. komunikáciu s ľuďmi v okolí, odpovedanie na otázky cez telefón/email, správy
  2. zber balíčkov ideálne na externom mieste (napr. miestny obecný úrad, kvetinárstvo atď.)
  3. kontrolu a prerozdelenie balíčkov podľa našich štandardov
  4. karanténu balíčkov podľa našich epidemologických nariadení
  5. odovzdanie v zariadení

Každá kontaktná osoba si vyberie zariadenia, pre ktoré zbierku organizuje a zbiera balíčky do naplnenia počtov pre dané zariadenie. Niektoré kontaktné osoby vyzbierajú väčšie množstov balíkov ako je pre nich potrebné a v takom prípade prerozdeľujeme balíčky ostatným kontaktným osobám na naplnenie ich počtov.

V prípade, že sa stane, že nám zvýšia balíčky berieme do úvahy poradovník domovov, ktoré sa prihlásili cez formulár nižšie. Bohužiaľ neumožňujeme zapojenie sa do zbierky priamo domovom bez kontaktnej osoby s externým zberným miestom, aby sme predišli tomu, že sa skupiny ľudí budú objavovať v danom zariadení a môžu tak doniesť vírus COVID-19 a nakaziť obyvateľov.

Pridávanie kontaktných osôb bol pre rok 2021 ukončený. V prípade, že by ste sa radi zapojili do našej zbierky a získali pre Vaše zariadenie krabičky, zapíšte sa do poradovníka cez formulár nižšie a keď po ukončení zbierky budeme mať balíčky navyše, budeme Vás kontaktovať.

Pred tým ako formulár vypíšete, skontrolujte či Vaše zariadenie už nie je zapojené v našom zozname kontaktných osôb

 

INFORMÁCIE PRE AKTUÁLNE ZAPOJENÉ ZARIADENIA

AK VÁS BUDÚ KONTAKTOVAŤ ĽUDIA NA PRIAMO, ŽE BY VÁM CHCELI DONIESŤ KRABIČKY, PROSÍME VÁS VYSVETLITE IM, ŽE JE MOŽNOSŤ ODOVZDAŤ KRABIČKY IBA U KONTAKTNEJ OSOBY. AK ZISTÍME, ŽE NA PRIAMO AKCEPTUJETE KRABIČKY BEZ KONTROLY A POVINNEJ KARANTÉNY U VAŠEJ KONT. OSOBY, VAŠE ZARIADENIE BUDE VYLÚČENÉ ZO ZBIERKY. STOJÍME SI ZA SVOJIMI KRITÉRIAMI A ŠTANDARDMI, A PRETO JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ KONTROLA A DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL ZBIERKY PRE VŠETKY ZAPOJENÉ STRANY. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE!

Formulár pre zariadenia DD/DSS