Informácie pre samosprávy

Uvedomujeme si, že treba pomáhať aj seniorom, ktorí dožívajú vo svojich domácnostiach osamelo. Preto aj pri našej vianočnej výzve spolupracujeme so samosprávami a distibuujeme desiatky tisíc vianočných krabíc plných lásky. Snažíme sa rozšíriť naše aktivity zamerané aj na túto skupinu ľudí.

By

Informácie pre školy

Veríme, že ak budeme deti viesť k dobrovoľníctvu a pomoci zraniteľným, nielen vytvoríme medzigeneračné spolupráce ale vychováme uvedomelú mládež. Zapájanie detí do našich aktivít a spájanie školských zariadení s domovmi pre seniorov je naším cieľom, ktorý sme si zakotvili aj do stanov pri vzniku nášho združenia. Our primary goal

By

Informácie pre domovy

Ak ste inštitúcia poskytujúca služby seniorom (ZPS, DD, ZSS, Hospic, Terénna služba, denný stacioár a i.) prihláste sa do našej databázy a zaradíme Vás do našich celoročných výziev ako prijímateľov a budeme môcť pomáhať aj Vašim seniorom. Our primary goal is developing a secure and safe world for poor

By

Informácie pre firmy

Záujem firiem o pomoc seniorom a firemné dobrovoľníctvo sa v poslednom čase dostáva do popredia, čo nás veľmi teší. Tu nájdete viac informácií o tom, ako vieme spoločne prinášať riešenia pre seniorov. Our primary goal is developing a secure and safe world for poor peoples in the world that

By