icon

Informácie pre školy

Veríme, že ak budeme deti viesť k dobrovoľníctvu a pomoci zraniteľným, nielen vytvoríme medzigeneračné

Read More
icon

Informácie pre samosprávy

Uvedomujeme si, že treba pomáhať aj seniorom, ktorí dožívajú vo svojich domácnostiach osamelo. Preto

Read More
icon

Informácie pre firmy

Záujem firiem o pomoc seniorom a firemné dobrovoľníctvo sa v poslednom čase dostáva do

Read More
icon

Informácie pre domovy

Ak ste inštitúcia poskytujúca služby seniorom (ZPS, DD, ZSS, Hospic, Terénna služba, denný stacioár

Read More