Ďakujeme, že hľadáte spôsob, ako potešiť seniorov vo svojich samosprávach. Prosíme, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom, nakoľko sa systém našej zbierky oproti ostatným ročníkom pozmenil. Tieto zmeny zavádzame z dôvodu skvalitnenia našej činnosti, ale aj kvôli legislatívnym nariadeniam.

Idea zbierky Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok je potešiť osamelých seniorov, primárne žijúcich v zariadení pre seniorov. Počas piatich rokov zbierky sa však jej rozmer rozrástol do takých podôb, že každý rok vyše 10 000 krabíc vieme venovať aj samosprávam – a potešiť tak osamelých seniorov žijúcich doma.

V prvom rade pokrývame DD; DSS; ZPS; ZSS; Denné stacionáre; ADOS/DOS/Terénne služby; hospice; geriatrie; N-ODCH; onkológie; cirkevné aj necirkevné charity a pod. inštitúcie.Vyzbierané krabičky distribuujeme medzi tieto inštitúcie v poradí, v akom ich uvádzame a až keď ich máme pokryté, oslovujeme samosprávy, aby krabičky rozdali svojim osamelo žijúcim seniorom.

Pravidlá pre samosprávy

Naša zbierka má dôležité pravidlá, ktoré je nevyhnutné nasledovať a dodržiavať. Vytvorili sme ich na základe našich päťročných skúseností. V prípade, ak naše pravidlá nedodržíte, musíme žiaľ Vašu samosprávu vynechať z budúcej zbierky aj celoročných aktivít, ktoré na pomoc seniorom podnikáme. Je to preto, že do našej činnosti vkladáme nielen obrovské množstvo času a dobrovoľníckej práce, ale predovšetkým lásku. Chceme preto spolupracovať len so subjektmi, kde je vzájomný rešpekt a úcta.

  • Vyžiadať si krabičky môže každá samospráva, ale preferujeme samosprávy, ktoré sme v minulosti nepokrývali.

  • V momente, keď budeme mať dostatočný počet darčekov pre Vašich seniorov, bude Vás kontaktovať naša kontaktná osoba a dohodne si s Vami termín prevzatia krabíc. Darčeky si buď prevezmete zo skladu alebo priamo od našich KO. Odvoz krabíc si musíte zabezpečiť vo vlastnej réžii. Pred odovzdaním krabíc Vám pošleme potvrdenie o dohodnutej odovzdávke e-mailom. V e-maili bude pripravená darovacia zmluva, ktorú si vytlačíte, podpíšete a odovzdáte pri prevzatí krabičiek našej kontaktnej osobe. Bez odovzdanej darovacej zmluvy Vám náš zástupca nemôže nechať krabičky.

  • Skontrolované krabičky zalepené nálepkou s logom Koľko Lásky o.z. sa nemôžu otvárať ani nijakým spôsobom zasahovať do ich obsahu. Krabičky budú pripravené pre Vašich seniorov v počte, aké uvediete v registračnom formulári, rozdelené na Ž-ženské, M-mužské, príp. U-univerzálne krabice, ktoré sú vhodné pre dámy aj pánov. Len vo výnimočnom prípade, že niektorá KO nemá už kapacitu skontrolovať krabičky, Vám odovzdáme neskontrolované krabice a budeme od Vás očakávať že ich skontrolujete pred odovzdaním seniorom.

  • V prípade, že krabičky budete odovzdávať seniorom neskôr ako si ich priveziete, uskladníte ich na suchom a bezpečnom mieste tak, aby sa nepoškodili.

  • Ďalej Vás prosíme umožniť prítomnosť nášho dobrovoľníka alebo nami poverenej osoby osobne (prípadne s deťmi) pri odovzdávaní darčekov seniorom alebo nám z odovzdania vyhotovíte fotografie v počte min. 10ks (rôznych príjemcov). Fotografie musia mať už vysporiadané súhlasy s ich zverejnením na komunikačných kanáloch Koľko Lásky o.z. v zmysle predpisov GDPR. Fotografie, prípadne videá z odovzdávok nám doručíte e-mailom na info@kolkolasky.sk najneskôr do 31.1.2024. Ak tomu z vážnych dôvodov nie je možné, tak nám o tom dajte vedieť. Taktiež sa potešíme, ak nás označíte na svojich postoch resp. prezdieľate nám fotky zo svojich odovzdávok na sociálnych sieťach.

  • Krabičky budú darované osamelým seniorom v súlade s hlavnou ideológiou a konceptom výzvy Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok.

  • Krabičky plné lásky môžete prijať iba z jedného zdroja. V prípade, ak prijímate krabičky duplicitne bez nášho vedomia, t.j. napriamo od ľudí alebo od iných subjektov pod názvom našej zbierky Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok, nebudeme Vás v budúcej zbierke ani v ďalších aktivitách z dôvodu porušenia kódexu zbierky zaraďovať do zoznamu našich prijímateľov. Cieľom našej zbierky je potešiť čo najviac sŕdc a pomôcť čo najviac seniorom zažiť čaro vianoc. Obchádzanie pravidiel za cieľom obohatenia sa menšej skupiny jednotlivcov na úkor širokej skupiny prijímateľov v zmysle vyššieho dobra je v kódexe našej zbierky porušením dobrých mravov a nelojálne.

Ďakujeme, že rešpektujete naše pravidlá. Mnoho nedorozumení sa dá jednoducho vykomunikovať alebo im predísť. Je však dôležité, aby ste komunikovali s Vašou pridelenou kontaktnou osobou alebo s krajskými koordinátormi zbierky, ktorí Vám poradia a pomôžu. Máme spoločný cieľ – potešiť seniorov a spríjmeniť im chvíľe, aby zažili krajšiu Jeseň života.

REGISTRÁCIA PRIJÍMATEĽOV KRABIČIEK

Registrujte Vašu samosprávu kliknutím sem.