Prosíme prečítajte si a nasledujte pokyny našej zbierky

Pokyny zbierky Koľko lásky 2023

Pripravenú krabičku zabalíme zvlášť spodok a vrch do baliaceho papiera a odovzdáme najbližšej kontaktnej osobe (zoznam KO a zberných miest bude zverejnený 15.11.2023)